RBSO Classical Concert No.1

ดร. วานิชโปตะวนิช

ผู้อำนวยเพลง

ดร. วานิช โปตะวนิช ได้รับรางวัล ศิลปาธร สาขาดนตรีในปี 2557 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มศึกษาดนตรีในเครื่องมือทรัมเป็ตจาก  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ท ของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra  (RBSO) ตั้งแต่ปี 2529 ได้รับทุนจาก Rotterdam Conservatory ให้ไปศึกษาทางด้าน Trumpet ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสมาชิกของ National Symphony Orchestra (วงดุริยางค์กรมศิลปากร) ตั้งแต่ปี 2535    เขามีประสบการณ์ทางการแสดงเดี่ยวกับวงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงเดี่ยวกับ RBSO, NSO, The Orchestra of Ampleforth College แห่งสหราชอาณาจักร รับเชิญ ร่วมแสดงกับวง Hong Kong Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Nusantara Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra ร่วมแสดงในหลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเซียกับวง Hong Kong Philharmonic Orchestra

ดร. วานิช เป็นอาจารย์สอนวิชา Conducting, Trumpet และ Ensemble ให้แก่สถาบันต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยประสานมิตร เป็นต้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมด้านการบรรเลงและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีหลายรายการ ทั้งในและ ต่างประเทศ

ทางด้านการอำนวยเพลง ศึกษาวิชาการอำนวยเพลงและการประพันธ์เพลงกับ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และได้ศึกษาต่อกับ Maestro John Georgiadis, Hikotaro Yazaki. และยังได้รับคำแนะนำจากวาทยากรหลายท่าน เช่น Alexander Myrat, Nicholas Braithwaite, Takuo Yuasa, พล.ร.ต. วีระพันธ์         วอกลาง  ดร. วานิชอำนวยเพลงให้กับ Royal Bangkok Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra, Chaophraya Symphony Orchestra, Rungsit Symphony Orchestra, PYO Orchestra, K.U. Winds Symphony. Suthiwararam Symphonic Band, Mahidol Winds Symphony, Ensemble TIMF (Korea)  เป็นผู้อำนวยเพลงรับเชิญให้กับวง Musica Sinfonietta ในรายการ Music Camp and Concert 2016 เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ได้รับเลือกให้เป็นวาทยาการในเทศกาลการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย เช่น Thailand international Composer Festival และ Asians Composer League

ดร. วานิช  มีผลงานการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดุริยางค์และวง    โยธวาทิตที่ได้รับความนิยมใช้ในรายการแสดงดนตรีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เขามีผลงานมากกว่า 300 ชิ้น ซึ่งรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้กับศิลปินชาวไทยหลายท่าน เช่น อัสนี-วสันต์, โก้ แซ็กแมน, ป้อด โมเดินร์ด๊อก, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, วงบอดี้สแลม เป็นต้น

ดร. วานิช อำนวยเพลงให้วง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538   มีผลงานอำนวยเพลงในการบันทึกเสียงชุด บัวขาว 2 กับวง RBSO ชุดลำนำน่านกับวงเจ้าพระยาซิมโฟนี และอีกหลายชุดกับวงดุริยางค์กรมศิลปากร

ปัจจุบัน ดร. วานิช เป็นผู้อำนวยเพลงประจำวงดุริยางค์กรมศิลปากร นอกเหนือจากงานอำนวยเพลงให้กับวงดุริยางค์ต่าง ๆ และเป็นอาจารย์ประจำวิชาการอำนวยเพลง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และในเดือนธันวาคม 2561 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และรับตำแหน่ง Resident Conductor ให้กับวง RBSO

 

Dr. Vanich Potavanich

Conductor

Dr. Vanich Potavanich, Silpathorn Artist Awards – 2014, awarded by the Ministry of Culture, Vanich graduated with BMus, MMus and Doctorate degree from the Department of Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. He began his trumpet lessons at the age of 12 while studying at Wat Suthiwararam School and later went on to pursue his trumpet study at the Rotterdam Conservatory in the Netherlands.

He is Music Director and Conductor of the National Symphony Orchestra, Chaophraya Symphony Orchestra, and Rangsit Symphony Orchestra.  Vanich has also appeared as Guest Conductor of the Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) since 1995, Burapha Symphonic Band, Kasetsart University Winds Symphony, Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra, Mahidol Winds Symphony, and Musica Sinfonietta (Penang Malaysia).

He has been selected as conductor for international music festivals such as the Asian Composer League Conference and Thailand International Composition Festival, and has been invited as a judge for many music competitions.  Dr. Vanich has served as Principal Trumpet of the Royal Bangkok Symphony Orchestra from 1986 until the present.

He has been guest trumpet player with Malaysian Philharmonic Orchestra, Kyushu Symphony Orchestra (Japan), Singapore Symphony Orchestra, and Nusantara Symphony Orchestra (Indonesia).  He has also had a joyful experience working with the Hong Kong Philharmonic Orchestra, as well as ensembles in Busan, Kwangju, Seoul, Macau, London, Belfast, Dublin, and Paris, where he toured in 2003. A much sought after private teacher.


เทอดฤทธิ์ เรืองโรจน์ 

ทรัมเป็ท

เทอดฤทธิ์เป็นสมาชิกวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra – RBSO) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ทวง RBSO เทอดฤทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวทรัมเป็ทแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2553 และเคยได้รับเชิญเป็นศิลปินเดี่ยวทั้งในไทยและระดับสากล อาทิ วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร, วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า, วงออร์เคสตร้าแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, วงดุริยางค์กองทัพอากาศ, วงดุริยางค์เยาวชนอาเซียนแจ๊ส, วงมิวสิคกาซิมโฟเนียสต้า

ด้านการศึกษา เทอดฤทธิ์เรียนทรัมเป็ทเมื่ออายุ 12 ปี ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยเรียนกับอาจารย์เอกพล ประเสริฐศิลป์  ต่อมาได้เข้าศึกษาด้านการเล่นทรัมเป็ทที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ โดยเรียนกับอาจารย์อภิศักดิ์ อ่อนน้อม และอาจารย์กัสกร บัวแก้ว จากนั้นศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเรียนกับดร. วานิช โปตะวนิช และได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับ Prof. Edward Carroll นักทรัมเป็ทมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

นอกจากเทอดฤทธิ์จะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นทรัมเป็ทแนวคลาสสิกแล้ว เขายังมีความสามารถเล่นในแนวแจ๊สอีกด้วย

 

Terdrid Reaungroj

Trumpet

Terdrid Reaungroj, the winner of Thailand Trumpet Competition in 2010. Assistant Principal Trumpet of the Royal Bangkok Symphony Orchestra since 2014.   He also plays as a member of Royal Thai Air Force, Music Division. He has been a guest soloist of National Symphony Orchestra of Thailand, Royal Bangkok Symphony Orchestra, Rangsit University Symphony Orchestra, Royal Thai Air Force Symphony Orchestra and Symphonic Band, Musica Sinfonietta Music Camp 2018, Asian Youth Jazz Orchestra.

Terdrid began to study the trumpet at age of 12 from Ratchasima Withayalai with Akapol Prasertsil. Royal Thai Air Force School of Music with Apisak Onnom, Kassakorn Buakeaw and Conservatory of Music, Rangsit University with Dr.Vanich Potavanich. He also took masterclass with international trumpet player, Prof. Edward Carroll.

Terdrid plays both classical and jazz styles.

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com