RBSO Classical Concert No. 4

กัลยาณ์ พงศธร

ฟลูต

กัลยาณ์ พงศธร ร่วมเป็นสมาชิกวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าตั้งแต่ปี 2011 ในตำแหน่งนักฟลูตและปิคโคโล และมีผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศกับวงสวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ท จตุจักรฟลูตควอเต็ท มิลเลี่ยนวินด์ฟิลฮาร์โมนิก ตลอดจนมีผลงานการแสดงเดี่ยวและการแสดงดนตรีแชมเบอร์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

กัลยาณ์ ได้มีโอกาสแสดงเดี่ยวร่วมกับวงโปรมูสิกาในบทเพลง Brandenburg Concertos No. 4&5 ในปี 2008 และในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งในกรุงเทพฯและกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาในปี 2014-2015 และ 2018 และได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักฟลูตอันดับหนึ่งในการแสดงละครเพลง Phantom of the Opera, International Cast ที่กรุงเทพในปี2015 กัลยาณ์ ได้คอมมิชชั่นและนำเสนอบทเพลง Sonatina for flute and piano ที่มีสำเนียงไทย ประพันธ์โดย มรกต เชิดชูงาม ที่เทศกาล 9th Singapore Flute Festival ปี 2018

ด้านการศึกษา กัลยาณ์จบการศึกษาสาขาดนตรีตะวันตกในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐออสเตรียให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการแสดงฟลูตกับ Univ. Prof. Mag. Robert Wolf อดีตหัวฟน้ากลุ่มฟลูตประจำวง Vienna Symphony Orchestra ที่ University for Music and Performing Arts, Vienna ตลอดเส้นทางการศึกษา กัลยาณ์มีโอกาสได้เรียนกับ รศ.จารุณี หงส์จารุ, อาจารย์สัณห์ชีพ วิทยนคร, ผศ. วรพล กาญจน์วีระโยธิน, อาจารย์นราพร กัลยา ณ สุนทร, อาจารย์ วิชิตธีระวงศ์วิวัฒน์, Claudio Montafia หัวหน้ากลุ่มฟลูตวง Orchestra Filharmonia Veneta และ Roberto Alvarez นักปิคโคโลประจำวง Singapore Symphony Orchestra รวมทั้งยังมีโอกาสได้เข้าเรียนมาสเตอร์คลาสกับนักฟลูตระดับโลกหลายท่านในโอกาสต่างๆ ได้แก่ Julius Baker International Flute Materclass in the States, Sir James Galway International Flute Masterclass in Switzerland, The Flute and Piano Forum in Luxembourg และ  Robert Aitken Flute Masterclass in Italy

ในปี 2006 กัลยาณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวง Asian Youth Orchestra และได้เข้าร่วมการแข่งขันกับวงสวัสดี    วู้ดวินด์ควินเต็ทในการแข่งขัน TEREM Crossover International Music Competition in St. Petersburg ปี 2010 และได้รับ special-mentioned prize จากการแข่งขันในเทศกาล the Flute Festival Singapore 2012

นอกเหนือจากด้านดนตรีแล้ว กัลยาณ์ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนโยคะจาก International Yoga Federation  และได้รับเชิญให้เป็น Guest artist ทั้งในด้านฟลูตและโยคะให้กับเทศกาลดนตรีต่างๆ อาทิ The 9th, 10th Singapore Flute Festival, the MACM Woodwind Festival, the Flutopia Flute Festival Manila เป็นต้น ปัจจุบัน กัลยาณ์ เป็นอาจารย์พิเศษวิชาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีฟลูตและดนตรีแชมเบอร์ให้กับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย และดำเนินกิจการส่วนตัวบ้านฟลูตสตูดิโอสำหรับดนตรีและโยคะ


Kalaya Phongsathorn

Flute 

Kalaya Phongsathorn has been the flute and piccolo player of the Royal Bangkok Symphony Orchestra since 2011. As a sought after peformer and educator who has gathered a significant fan base through the years, Kalaya performs regularly with the Sawasdee Woodwind Quintet, which she co-founded, in Thailand and overseas. She also appears with the Jatujak Flute Quartet, the Million Wind Philharmonic, as well as giving her solo and chamber music recitals. 

As a soloist, Kalaya appeared with the Pro Musica in the Brandenburg Concertos No. 4&5 (2008) and the music compositions of H.M. Bhumibhol Adulyadej (2014-2015, 2018).  She commissioned a Thai Sonatina for flute and piano by Morakot Cherdchoo-ngarm and presented at the 9th Singapore Flute Festival in 2018. She was also the selected principal flutist with the Phantom of the Opera, international cast, shows in Bangkok in 2015.

Kalaya pursued her undergraduate studies in flute performance from the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn Univerity and graduated with summa cum Laude (first class honors). Excelling academically in her undergraduate studies, she was awarded a full scholarship from the Austrian government to the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien to study  under  Univ. Prof. Mag. Robert Wolf,  the former principal flutist of Vienna Symphony Orchestra. Her former instructors include Assc. Prof. Charunee Hongcharu, Suncheep Vidhayanakorn, Worapon Kanweerayothin, Naraporn Kalaya na Soontorn, Vichit Teerawongwiwat , Claudio Montafia, the principal flutist of Orchestra Filarmonia Veneta and Roberto Alvarez, the principal piccoloist of the Singapore Symphony Orchestra.

Kalaya’s collegiate level training extends beyond the classroom to masterclasses such as the Julius Baker International Flute Materclass in the States, Sir James Galway International Flute Masterclass in Switzerland, The Flute and Piano Forum in Luxembourg, and the Robert Aitken Flute Masterclass in Italy. In 2006 Kalaya was a selected member of the Asian Youth Orchestra. With Sawasdee Woodwind Quintet, she has also named semi-finalist in the TEREM Crossover International Music Competition in St. Petersburg in 2010 and the special-mentioned prize at the Flute Festival Singapore 2012.

Her achievements expands beyond music where she is also a certified Yoga Instructor. She has incorporated yoga into her performance and rehearsal preparations and has been invited to be a guest artist in music and yoga for the 9th and 10th Singapore Flute Festival in 2018-2019, the MACM Woodwind Festival in the College of Music, Mahidol University and the Flutopia Flute Festival in Manila, Philippines. Currently, she is an adjunct flute and chamber music lecturer at the Princess Galyani Vadhana Institute of Music, the Rugby School Thailand and owns a private Music and Yoga Studio, Baanflute.

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com