การแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Wolfgang Emanuel Schmidt plays Dvořák Cello Concerto

Wednesday 21 October 2020                                                      

Thailand Cultural Centre, Main Hall

Conductor: Michel Tilkin

Soloist: Wolfgang Emanuel Schmidt, Cello


Programs

Mozart nozze di figaro overture

Dvoŕák: Cello Concerto in B minor, Op.104

Shubert: Symphony No.2

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com