การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Tianwa Yang plays Paganini Violin Concerto No. 1

Saturday 22 August 2020

Thailand Cultural Centre, Main Hall

Conductor: Arjan Tien

Soloist: Tianwa Yang, Violin

Programs

Beethoven: Overture Egmont 

Paganini: Violin Concerto No.1

Beethoven: Symphony No.6 in F major, Op. 68 (Pastorale)

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com