การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

The French Masters

Saturday 18 July 2020

Thailand Cultural Centre, Main Hall

Conductor: Michel Tilkin

Soloist: Alexander Buzlov, Cello

Programs

Berlioz: Overture Carnaval Romain

Saint-Saëns: Cello Concerto No.1 in A minor, Op. 33à

Debussy: Prélude à “L’Après-midi d’un faune (Afternoon of a faun)

Debussy: La Mer

ABOUT RBSO

RBSO is a non-profit foundation which has set a standard for professional orchestra to become the leading orchestra of Thailand, representing the country as the “Cultural Ambassador” to perform classical, operatic, musicals, popular and Thai contemporary concerts both locally and in many countries.

NEWSLETTER

CONTACT

2nd floor, Kian Gwan III Building,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330

Telephone: +66(0)255 6617-8, +66(0)255 9191-2
Fax: +66 (0) 2255 6619
Email: orchestra@rbsothailand.com