คณะกรรมการด้านดนตรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

องค์ประธาน

มิสเตอร์ มิเชล ทิลคิน

ผู้อำนวยการด้านดนตรี

ดร. วานิช โปตะวนิช

ผู้อำนวยเพลงประจำวง

นางสาวนันทินี สุทธิรักษ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

กรรมการ

นายวันชัย ญาณอุบล

กรรมการ

Don't miss any updates