ดร. วานิช โปตะวนิช

ดร. วานิช โปตะวนิช

ศาสตราภิธาน ดร. วานิช โปตะวนิช ได้รับรางวัล ศิลปาธร สาขาดนตรีในปี 2557 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มศึกษาดนตรีในเครื่องมือทรัมเป็ตจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ต ของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) ตั้งแต่ปี 2529 ได้รับทุนจาก Rotterdam Conservatory ให้ไปศึกษาทรัมเป็ต ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสมาชิกของ National Symphony Orchestra (วงดุริยางค์กรมศิลปากร) ตั้งแต่ปี 2535 เขามีประสบการณ์ทางการแสดงเดี่ยวกับวงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงเดี่ยวกับ RBSO, NSO, The Orchestra of Ampleforth College แห่งสหราชอาณาจักร รับเชิญร่วมแสดงกับวง Hong Kong Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Nusantara Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra ร่วมแสดงในหลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเซียกับวง Hong Kong Philharmonic Orchestra

ดร. วานิช เป็นอาจารย์สอนวิชา Conducting, Trumpet และ Ensemble ให้แก่สถาบันต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยประสานมิตร เป็นต้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมด้านการบรรเลงและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีหลายรายการ ทั้งในและต่างประเทศ

ทางด้านการอำนวยเพลง ศึกษาวิชาการอำนวยเพลงและการประพันธ์เพลงกับ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และได้ศึกษาต่อกับ Maestro John Georgiadis, Hikotaro Yazaki และยังได้รับคำแนะนำจากวาทยากรหลายท่าน เช่น Alexander Myrat, Nicholas Braithwaite, Takuo Yuasa, พล.ร.ต. วีระพันธ์ วอกลาง ดร. วานิชอำนวยเพลงให้กับ Royal Bangkok Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra, Chaophraya Symphony Orchestra, Rungsit Symphony Orchestra, PYO Orchestra, K.U. Winds Symphony. Suthiwararam Symphonic Band, Mahidol Winds Symphony, Ensemble TIMF (Korea) เป็นผู้อำนวยเพลงรับเชิญให้กับวง Musica Sinfonietta ในรายการ Music Camp and Concert 2016 เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับเลือกให้เป็นวาทยากรในเทศกาลการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย เช่น Thailand International Composer Festival และ Asians Composer League

ดร. วานิช มีผลงานการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดุริยางค์และวงโยธวาทิตที่ได้รับความนิยมใช้ในรายการแสดงดนตรีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เขามีผลงานมากกว่า 300 ชิ้น ซึ่งรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้กับศิลปินชาวไทยหลายท่าน เช่น อัสนี-วสันต์, โก้ แซ็กแมน, ป้อด โมเดินร์ด๊อก, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, วงบอดี้สแลม เป็นต้น

ดร. วานิช อำนวยเพลงให้วง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีผลงานอำนวยเพลงในการบันทึกเสียงชุด บัวขาว 2 กับวง RBSO, ชุดลำนำน่านกับวงเจ้าพระยาซิมโฟนี และอีกหลายชุดกับวงดุริยางค์กรมศิลปากร

ปัจจุบัน ดร. วานิช เป็นผู้อำนวยเพลงประจำวงดุริยางค์กรมศิลปากร นอกเหนือจากงานอำนวยเพลงให้กับวงดุริยางค์ต่าง ๆ และเป็นอาจารย์ประจำวิชาการอำนวยเพลง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และในเดือนธันวาคม 2561 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ และรับตำแหน่ง Resident Conductor ให้กับวง RBSO

Don't miss any updates