ประวัติความเป็นมา

วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณธิคุณรับใว้ในพระราชูปถัมภ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในปี 2559 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มูลนิธิใช้ชื่อมูลนิธิและชื่อวง “มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ (RBSO)” ในวันที่ 15 เมษายน 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิฯ อยู่ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีประธานมูลนิธินับแต่เริ่มก่อตั้งดังรายนามต่อไปนี้
- ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ท่านแรกระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2546
- ดร.สุขุม นวพันธ์ ดำรงค์ตำแหน่งต่อจากคุณอุเทน พ.ศ. 2547 – 2558
- ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ดำรงค์ตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

การแสดงร่วมกับศิลปินระดับโลก

วง RBSO ได้ร่วมงานกับศิลปินเดี่ยว ผู้อำนวยเพลง ที่มากความสามารถ อาทิ Timm Tzschaschel, John Georgiadis, Hikotaro Yazaki, Myung Wun Chung, Loris Tjeknavorian, Barry Douglas, Mikhail Pletnev, Federico Mondelci และ Charles Olivieri-Munroe ส่วนการแสดงคอนเสิร์ตประจำฤดูกาลต่างๆ RBSO ได้มีโอกาสต้อนรับศิลปินเดี่ยวระดับโลก อาทิ IIiya Grubert, Peter Donohoe, Dang Thai Son, Mikhail Pletnev, Denis Matsuev, Stephen Hough, Krystian Zimerman, Joshua Bell, Lucas and Arthur Jussen นอกจากนี้ RBSO จะดำเนินการเชิญนักดนตรี ศิลปิน และผู้อำนวยเพลงระดับโลกมาร่วมแสดงกับ RBSO ต่อไป

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโปรดให้มูลนิธิฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รายการ Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 บรรเลงโดย RBSO ด้วยความร่วมมือกับวงออร์เคสตร้าระดับโลก Vienna Philharmonic Orchestra ให้สมาชิกของวงซึ่งเป็นนักดนตรีชั้นแนวหน้ามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ นำโดย Daniel Froschauer ทำหน้าที่หัวหน้าวง Ladislav Papp นักฮาร์ป และ Robert Nagy นักเชลโล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงมีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับให้ RBSO เป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความร่วมมือกับวงออร์เคสตร้าชั้นนำซึ่งรวมถึงยังคงความร่วมมือกับ Vienna Philharmonic Orchestra ต่อไป

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงให้คำแนะนำ และทรงดำเนินการให้ RBSO เป็นวงออร์เคสตร้าของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสออกแสดงทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะทูตวัฒนธรรมในต่างประเทศมากที่สุด วง RBSO ได้ออกแสดงในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดเนเชีย ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และได้มีโอกาสไปแสดงในประเทศญี่ปุ่นในหลายโอกาสซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี RBSO ได้วางแผนที่จะออกแสดงทัวร์คอนเสิร์ตในระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้วง RBSO เป็นวงชั้นนำของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมเพื่อสังคม

นับแต่วันก่อตั้งวง RBSO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับชุมชน การตอบสนองความต้องการของชุมชน และการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิก จึงได้ริเริ่มโครงการดนตรีในสวน ในปี พ.ศ. 2536 เป็นคอนเสิร์ตที่เปิดให้ผู้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำเสนอบทเพลงที่ได้รับความนิยมทั้งเพลงไทย เพลงสากล เพลงประกอบภาพยนตร์ และบทเพลงคลาสสิก ส่วนในด้านการส่งเสริมการศึกษาดนตรีคลาสสิก มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีรอยัลแบงค์ซิมโฟนี ในปี พ.ศ. 2539 สอนวิชาดนตรีสากลคลาสสิกแก่เยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งมีผู้เข้าเรียนกับโรงเรียนนับแต่เริ่มก่อตั้งแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 1000 คน และมีเยาวชนหลายรายได้รับความสำเร็จศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และเป็นนักดนตรีอาชีพ

Back to Top

Back to Top

Don't miss any updates